Stavební odhady

V nejkratším možném termínu odhadneme vaši nemovitost pro účely prodeje, převodu, dědictví nebo zástavy.

Expert (soudní znalec) v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, a obor stavebnictví od roku 1996:

 • Oceňování nemovitostí (tržní ocenění, ocenění pro daňové účely – prodej, darování, vklad do obch.společnosti, pro účely samosprávy, dědictví, vypořádání SJM, úvěrové řízení, pro pojišťovny, účetnictví, oceňování věcných břemen, pro dražby a exekuce, dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí apod., pro účely státních institucí – Policie, ÚZSVM, Lesy ČR, soudů a pod.)
 • Zjištění reg. a obvyklého nájemného z nemovitých věcí, výpočet ekonomického nájemného z nemovitosti
 • Ocenění a posouzení provedených stavebních prací, posouzení jejich kvality a provedení
 • Posouzení zhodnocení (znehodnocení) stavby provedenými stavebními pracemi
 • odhady (RD, byty, pozemky, developerské projekty, bytové domy, komerční nemovitosti)

Dále naše kancelář provádí a zpracovává stavebně technický průzkum a stavební expertizy v oboru stavebnictví (pro soukromé subjekty, fyzické osoby, soudy, státní správu a samosprávu apod.), např.:

 • nedodržení realizačních parametrů investičního projektu
 • posouzení kvality provedených děl, stupeň rozestavěnosti a proinvestování
 • stupeň rozestavěnosti se zohledněním nekvalitně provedených prací
 • stanovení rozsahu škod
 • stanovení rozsahu zabezpečovacích prací za účelem odstranění havarijního stavu objektu
 • posouzení příčin vzniku poškození staveb a konstrukcí
 • zjištění zhodnocení a znehodnocení, cena stavebních prací pro vypořádání SJM
 • Stavební monitoring (stavební objekty, developerské objekty)
 • Stavební expertizy, vady, poruchy staveb, (ne)dodržení realizačních parametrů výstavby
 • Požáry rekreačních objektů (zjištění výše majetkové újmy, totální škody)

a dále stavební expertizy v oboru stavebnictví (vady, poruchy, havárie, kalamity, kvalita provedení, prostavěnost atd.)


Podrobnosti o cenách najdete v Ceníku služeb.