Měření

1. Termokamera

Proč si nechat budovu nemovitost změřit termokamerou?

Termovizní měření budovy odhalí místa, kudy z budovy uniká teplo – tedy místa s nedostatečnou tepelnou izolací, tzv. tepelné mosty a také poruchy v konstrukci budovy, které nejsou pouhým okem viditelné. Termovizi lze zjistit skutečný tepelně-technický stav budovy, který vždy nemusí odpovídat stavebně-technické dokumentaci. Termovizní snímky tak mohou být velmi dobrým podkladem pro projekt rekonstrukce a zateplení staršího domu, mohou posloužit také jako kontrola kvality stavebních prací, případně jako podklad pro reklamační řízení.


2. Měření radonu

Radon je všudypřítomný přírodní radioaktivní plyn. Vzniká z uranu, jehož množství v zemské kůře je z pohledu historie lidstva neměnné, vyskytoval se v zemské atmosféře a také v lidských obydlích vždy a vždy se v nich vyskytovat bude. Je však třeba zabránit případům, aby se v nich hromadil v koncentracích, které mohou s vysokou pravděpodobností ohrožovat zdraví jejich obyvatel. K tomu může přispět nesprávně navržená nebo nedostatečná ochrana staveb, šetření energií, které má za následek nedostatečné větrání, utěsňování oken a stavebních konstrukcí, ale také zvyšující se doba pobytu uvnitř budov. Za kvalitu ovzduší ve stavbách jsou odpovědní jejich vlastníci a uživatelé, přímo souvisí s jejich chováním a zájmem o vlastní zdraví.

Provádíme:

  • STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU
    pro novostavby a jako podklad pro projektanta a k žádosti o stavební povolení.
  • MĚŘENÍ OBJEMOVÉ AKTIVITY RADONU V INTERIÉRU
    v nově dokončených i stávajících stavbách pro účely kolaudace, prodeje nemovitosti, či jako podklad pro žádost o dotaci pro ozdravení stávajících objektů se zvýšeným výskytem radonu.

Podrobnosti o cenách najdete v Ceníku služeb.