Ukázková struktura auditu

29 Led

1.      Popis nemovitosti

  • Právní stav
  • Popis stavby
  • Vybavení
  • Okolí stavby

2.      Stav a hodnocení jednotlivých stavebních částí nemovitosti 

  • Stavební objekt
  • Venkovní úpravy

3.      Rizika a výhody okolního prostředí

4.      Zjištěné závady a způsob jejich odstranění

  • Zjištěné vady, navrhované opravy
  • Finanční kalkulace
  • Časová osa

5.      Přílohy 

  • Právní dokumenty k nemovitostem
  • Půdorysy a 3D náhledy
  • Fotodokumentace
  • Ostatní
  • CD