Ukázková struktura auditu

29 Led

1.      Popis nemovitosti

 • Právní stav
 • Popis stavby
 • Vybavení
 • Okolí stavby

2.      Stav a hodnocení jednotlivých stavebních částí nemovitosti 

 • Stavební objekt
 • Venkovní úpravy

3.      Rizika a výhody okolního prostředí

4.      Zjištěné závady a způsob jejich odstranění

 • Zjištěné vady, navrhované opravy
 • Finanční kalkulace
 • Časová osa

5.      Přílohy 

 • Právní dokumenty k nemovitostem
 • Půdorysy a 3D náhledy
 • Fotodokumentace
 • Ostatní
 • CD