Stavební audit

1. Byty

Celkový audit bytových jednotek obsahuje kromě detailního popisu samotné bytové jednotky, vad a rizik, které tam budou při prohlídce nalezeny, a doporučení na jejich opravy, také zprávu o celkovém stavu celého bytového domu, potřebu oprav na celém domě. Pokud ji lze získat, pak i zprávu o stavu fondu oprav společenství vlastníků nebo bytového družstva. Tím je dáno kolik v porovnání s nutnými náklady na opravu budou muset jednotliví vlastníci bytových jednotek vynaložit finančních prostředků v budoucnu. Zprávu o celkovém auditu nemovitosti obdržíte v tištěné a elektronické podobě,.


2. Rodinné domy

Celkový audit rodinných domů obsahuje kromě detailního popisu samotného rodinného domu, vad a rizik, které tam budou při prohlídce nalezeny, a doporučení na jejich opravy, také zprávu o celkovém stavu celé nemovitosti, včetně okolního pozemku, venkovních staveb a zahrady. Výstupem celkového auditu nemovitosti je jednak detailní popis nemovitosti a podrobná fotodokumentacer, a jednak detailní soupis rizik a vad  s  předpokládanou cenou oprav a časovou nutností jejich provedení. Zprávu o celkovém auditu nemovitosti obdržíte v tištěné a elektronické podobě.


Podrobnosti o cenách najdete v Ceníku služeb.


Ukázkový audit: